my hạnh

Là một Video Designer có kinh nghiệm làm việc với After Effect Hiệu Ứng và Motion Graphic hơn 10 năm.
Hiện đang là CEO Keyframe.vn & Founder Glowingstudio.vn

Các khóa học