Admin Manager

Các khóa học

Riging – Silmulation cơ bản trong Cinema 4D

Khóa học đang xây dựng.

Giảng viên:  Admin Manager
1,490,000 

Chi tiết

Dựng Phim (Biên Tập Video) Premiere [Thanh Bình Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và tutorials dành riêng cho học viên khoá học Dựng Phim (Biên Tập Video) Combo Premiere & Edius Offline tại Keyframe.

Giảng viên:  Admin Manager

Chi tiết

Premiere Nâng Cao Chỉnh Màu [Tiến Bùi Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và tutorials dành riêng cho học viên khoá học Premiere nâng cao chỉnh màu Offline tại Keyframe.

Giảng viên:  Admin Manager
1,990,000 

Chi tiết

Thiết Kế Illustrator [Châu Long Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và các tutorials thiết kế Illustrator dành riêng cho học viên khoá học thiết kế Illustrator Offline tại Keyframe do Giảng viên Châu Long giảng dạy.

Giảng viên:  Admin Manager
1,990,000 

Chi tiết

Dựng Phim Nâng Cao [Vân Trần Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và tutorials dành riêng cho học viên khoá học Dựng Phim Nâng Cao Offline tại Keyframe.

Giảng viên:  Admin Manager

Chi tiết