Nhiếp Ảnh Photography – Lightroom [Thành Tín Tutorial Library]

Giảng viên:  Thanh-Tin Phan
Thời hạn: Mãi mãi
Lịch học: Có thể học bất cứ lúc nào
Đối tượng tham gia: Học viên được đăng ký bởi giảng viên.
Ngôn ngữ: Tiếng việt
Học phí:  490,000 

 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Cấu trúc bài giảng

 • Day 05 - Tổng quan Camera raw - Lightroom
  • Hướng dẫn Camera raw - Các tools cơ bản
  • Hướng dẫn Camera raw - Color setting
  • Hướng dẫn Camera raw - Tone curve - Detail - Lens
  • Hướng dẫn Camera raw - HSL - Split toning
  • Tổng quan lightroom
  • Hướng dẫn Lightroom - Các tools cơ bản
  • Hướng dẫn Lightroom chỉnh sửa ảnh
  • Hướng dẫn Export ảnh trong Lightroom
 • Day 06 - Hậu kỳ Lightroom
  • Hướng dẫn hậu kỳ với Lightroom

NHẬN XÉT CỦA HỌC VIÊN

Hiện tại chưa có nhận xét đánh giá nào

Giảng viên

Thanh-Tin Phan
tinthanh1311@gmail.com