Dựng phim Premiere Basic [Thuý Vi Tutorial Library]

Giảng viên:  Admin Manager
Thời hạn: Mãi mãi
Lịch học: Có thể học bất cứ lúc nào
Đối tượng tham gia: Học viên được đăng ký bởi giảng viên.
Ngôn ngữ: Tiếng việt
Học phí:  1,990,000 

 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Cấu trúc bài giảng

 • Day 01
  • Giới thiệu giao diện cơ bản
  • Cách tạo project
  • Các thuộc tính của công cụ
 • Day 02
  • Thanh công cụ chính P1
  • Thanh công cụ chính P2
  • Cách tạo title
  • Hiệu ứng của Title P1
  • Hiệu ứng của Title P2
  • Speed / Duration
 • Day 03
  • Hiệu ứng cơ bản
  • Cách xuất file
 • Day 04
  • Cách đặt key cho hiệu ứng
  • Hiệu ứng chuyển cảnh
  • Track Matte
 • Day 05
  • Crop và chỉnh màu
  • Key phông xanh
 • Day 06
  • Hiệu ứng cơ bản và vài tips trong premiere
 • Day 07
  • So Sync và Multicam
 • Day 08
  • Chèn hiệu ứng cơ bản vào video
 • Day 09
  • Bài tập video thức uống
  • Dựng multicam
  • Preset transitions
  • Warp stabilizer

NHẬN XÉT CỦA HỌC VIÊN

Hiện tại chưa có nhận xét đánh giá nào

Giảng viên