Courses in Keyframe Direct

Showing 1-3 of 3 results

Cinema 4D TVC [Khoa Nguyễn Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và các tutorials chỉnh màu C4D TVC dành riêng cho học viên khoá học Cinema 4D TVC tại Keyframe do Giảng viên Khoa Nguyễn giảng dạy.

Giảng viên:  Admin Manager
2,990,000 
Chi tiết

Ánh sáng studio cơ bản trong Cinema 4D

Khoá học Ánh sáng studio trong Cinema 4D sẽ trang bị cho bạn kiến thức sử dụng ánh sáng Studio trong môi trường 3D, tạo ra những Render Product chuyên nghiệp.

Giảng viên:  Keyframe Online
Miễn phí
Chi tiết

Thiết Kế Illustrator [Châu Long Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và các tutorials thiết kế Illustrator dành riêng cho học viên khoá học thiết kế Illustrator Offline tại Keyframe do Giảng viên Châu Long giảng dạy.

Giảng viên:  Admin Manager
1,990,000 
Chi tiết