Courses in Keyframe Direct

Showing 1-12 of 19 results

After Effect VFX Kỹ Xảo Phim [Unn Thành Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và các tutorials hiệu ứng kỹ xảo phim VFX dành riêng cho học viên khoá học After Effect VFX Kỹ Xảo Phim tại Keyframe do Giảng viên Unn Thành giảng dạy.

Giảng viên:  unn thanh
Chi tiết

Dựng Phim (Biên Tập Video) Premiere [Thanh Bình Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và tutorials dành riêng cho học viên khoá học Dựng Phim (Biên Tập Video) Combo Premiere & Edius Offline tại Keyframe.

Giảng viên:  Admin Manager
Chi tiết

Dựng Phim Nâng Cao [Vân Trần Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và tutorials dành riêng cho học viên khoá học Dựng Phim Nâng Cao Offline tại Keyframe.

Giảng viên:  Admin Manager
Chi tiết

After Effect Hiệu Ứng [Tutorial Library]

Bài giảng và các chia sẻ độc quyền, chỉ rành riêng cho học viên khoá học After Effect Hiệu Ứng Offline tại Keyframe.

Giảng viên:  TD Phương Bình
1,990,000 
Chi tiết

Premiere Nâng Cao Chỉnh Màu [Tiến Bùi Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và tutorials dành riêng cho học viên khoá học Premiere nâng cao chỉnh màu Offline tại Keyframe.

Giảng viên:  Admin Manager
1,990,000 
Chi tiết

Maya Basic [Trần Thi Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và các tutorials thiết kế Illustrator dành riêng cho học viên khoá học Maya Basic Offline tại Keyframe do Giảng viên TrầnThi giảng dạy.

Giảng viên:  Admin Manager
1,990,000 
Chi tiết

Nhiếp Ảnh Photography – Lightroom [Thành Tín Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và các tutorials lightroom dành riêng cho học viên khoá học Nhiếp ảnh Photography tại Keyframe do Giảng viên Thành Tín giảng dạy.

Giảng viên:  Thanh-Tin Phan
490,000 
Chi tiết

Color Grading Davinci Resolve [Tiến Bùi Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và các tutorials chỉnh màu Davinci Resolve dành riêng cho học viên khoá học Color Gradingr tại Keyframe do Giảng viên Tiến Bùi giảng dạy.

Giảng viên:  Admin Manager
2,990,000 
Chi tiết

Photoshop Basic [Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và các tutorials Photoshop dành riêng cho học viên khoá học thiết kế Photoshop Basic Offline tại Keyframe do Giảng viên Cáo Yurii giảng dạy.

Giảng viên:  Đoàn Lê Thịnh
990,000 
Chi tiết

After Effect Motion Graphic [Nguyễn Tuyến Tutorial]

Thư viện bài giảng và các tutorials dành riêng cho học viên khoá học Motion Graphic tại Keyframe do Giảng viên Nguyễn Tuyến giảng dạy.

Giảng viên:  Admin Manager
1,990,000 
Chi tiết

Cinema 4D TVC [Khoa Nguyễn Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và các tutorials chỉnh màu C4D TVC dành riêng cho học viên khoá học Cinema 4D TVC tại Keyframe do Giảng viên Khoa Nguyễn giảng dạy.

Giảng viên:  Admin Manager
2,990,000 
Chi tiết

Ánh sáng studio cơ bản trong Cinema 4D

Khoá học Ánh sáng studio trong Cinema 4D sẽ trang bị cho bạn kiến thức sử dụng ánh sáng Studio trong môi trường 3D, tạo ra những Render Product chuyên nghiệp.

Giảng viên:  Keyframe Online
Miễn phí
Chi tiết
1 2