Courses in Keyframe Direct

Showing 1-11 of 11 results

After Effect Hiệu Ứng [Tutorial Library]

Bài giảng và các chia sẻ độc quyền, chỉ rành riêng cho học viên khoá học After Effect Hiệu Ứng Offline tại Keyframe.

Giảng viên:  TD Phương Bình
1,990,000 
Chi tiết

Ánh sáng studio cơ bản trong Cinema 4D

Khoá học Ánh sáng studio trong Cinema 4D sẽ trang bị cho bạn kiến thức sử dụng ánh sáng Studio trong môi trường 3D, tạo ra những Render Product chuyên nghiệp.

Miễn phí
Chi tiết

Thiết Kế Illustrator [Châu Long Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và các tutorials thiết kế Illustrator dành riêng cho học viên khoá học thiết kế Illustrator Offline tại Keyframe do Giảng viên Châu Long giảng dạy.

Giảng viên:  Admin Manager
1,990,000 
Chi tiết

Thiết kế chuyển động Logo bằng Cinema 4D

Với 21 video bài giảng được thu hình tỉ mỉ và biên tập chi tiết quá trình thực hiện một Logo Motion bằng C4D. Bạn sẽ học được toàn bộ quy trình, từ cách phân tích Logo trước khi animation đến khi Composite hậu kỳ sau khi render trên After Effect.

Miễn phí
Chi tiết

Riging – Silmulation cơ bản trong Cinema 4D

Khóa học đang xây dựng.

Giảng viên:  Admin Manager
1,490,000 
Chi tiết

Motion Graphic Basic [Huynh Tan Phat Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và các tutorials Motion Graphic dành riêng cho học viên khoá học After Effect Motion Basic Offline tại Keyframe do Giảng viên Huỳnh Tấn Phát giảng dạy.

Giảng viên:  Tấn Phát Huỳnh
1,990,000 
Chi tiết

Thiết Kế Illustrator [Trọng Nguyên Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và các tutorials thiết kế Illustrator dành riêng cho học viên khoá học thiết kế Illustrator Offline tại Keyframe do Giảng viên Trọng Nguyên giảng dạy.

Giảng viên:  Admin Manager
1,990,000 
Chi tiết

Photoshop Basic [Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và các tutorials Photoshop dành riêng cho học viên khoá học thiết kế Photoshop Basic Offline tại Keyframe do Giảng viên Cáo Yurii giảng dạy.

Giảng viên:  Đoàn Lê Thịnh
990,000 
Chi tiết

Motion Graphic Basic [TDPNguyen Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và các tutorials Motion Graphic dành riêng cho học viên khoá học After Effect Motion Basic Offline tại Keyframe do Giảng viên Phương Nguyên giảng dạy.

1,990,000 
Chi tiết

Dựng Phim (Biên Tập Video) Premiere [Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và tutorials dành riêng cho học viên khoá học Dựng Phim (Biên Tập Video) Combo Premiere & Edius Offline tại Keyframe.

Giảng viên:  Hoàng Quân Nguyễn
1,990,000 
Chi tiết

Cinema 4D Basic [Tutorial Library]

Thư viên bài giảng và các tutorials Cinema 4D dành riêng cho học viên khoá học Cinema 4D Basic Offline tại Keyframe.

Giảng viên:  Hoàng Quân Nguyễn
1,990,000 
Chi tiết