Courses in Cinema 4D

Showing 1-4 of 4 results

Khoá học Cinema 4D Online Level 2

Giúp bạn học nhanh kiến thức nền tảng, truyền cảm hứng học tập, rút ngắn thời gian hơn nhiều tháng so với tự học. Chỉ cần có được nền tảng, bạn sẽ tiến bộ rất nhanh trên con đường chuyên nghiệp.

Giảng viên:  Hoàng Quân Nguyễn
1,990,000 
Chi tiết

Maya Basic [Trần Thi Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và các tutorials thiết kế Illustrator dành riêng cho học viên khoá học Maya Basic Offline tại Keyframe do Giảng viên TrầnThi giảng dạy.

Giảng viên:  Admin Manager
1,990,000 
Chi tiết

Cinema 4D TVC [Khoa Nguyễn Tutorial Library]

Thư viện bài giảng và các tutorials chỉnh màu C4D TVC dành riêng cho học viên khoá học Cinema 4D TVC tại Keyframe do Giảng viên Khoa Nguyễn giảng dạy.

Giảng viên:  Admin Manager
2,990,000 
Chi tiết

Khoá học Cinema 4D Online Level 1

Giúp bạn học nhanh kiến thức nền tảng, truyền cảm hứng học tập, rút ngắn thời gian hơn nhiều tháng so với tự học. Chỉ cần có được nền tảng, bạn sẽ tiến bộ rất nhanh trên con đường chuyên nghiệp.

Giảng viên:  Hoàng Quân Nguyễn
1,990,000 
Chi tiết