Color Grading Davinci Resolve [Tiến Bùi Tutorial Library]

Giảng viên:  Admin Manager
Thời hạn: Mãi mãi
Lịch học: Có thể học bất cứ lúc nào
Đối tượng tham gia: Học viên được đăng ký bởi giảng viên.
Ngôn ngữ: Tiếng việt
Học phí:  2,990,000 

 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Cấu trúc bài giảng

 • Day 01
  • Tổng quát về Color Grading
  • Giới thiệu công cụ chỉnh màu
  • Tổng quát về cân bằng trắng, cân màu
  • Khái quát về cân chỉnh màu da
  • Cân Chỉnh màu da dựa theo Scopes
 • Day 02
  • Cân chỉnh màu da mặt
  • Cân chỉnh màu môi, tóc, áo
  • Chỉnh màu sắc curve
  • Cân chỉnh background
  • Giới thiệu công cụ blur
 • Day 03
  • Hướng dẫn đặt Keyframe
  • Giới thiệu định dạng file. Cân chỉnh nguồn sáng
  • Add matte, key phông xanh
 • Day 04
  • Chuyển file Premiere sang Davinci. Làm quen với file raw
  • Chỉnh màu TVC
  • Tìm hiểu cách xuất file
 • Day 05
  • Chỉnh ngày thành đêm (tt ). Denoise - White balance
  • Xử lý chi tiết màu. Giải đáp thông số máy
 • Day 06
  • Tìm hiểu slog và addluts
  • Tìm hiểu về công cụ chỉnh màu white balance kĩ hơn
  • Hướng dẫn add luts vsco
  • Một số tips trong Davinci
  • Hướng dẫn chỉnh màu về Japan luts
  • Tạo khối gương mặt
  • Openfx - Face refinement
  • Xuất chuỗi file media
 • Day 07
  • Hướng dẫn sử dụng soucre trên Premiere
  • Color rule
  • Sử dụng camera raw
  • Dùng tracker tạo trường sâu ảnh. Làm rõ nét khuôn mặt
 • Day 08
  • Cân chỉnh màu sắc
  • Cân chỉnh sáng tối - Blend màu
 • Day 09
  • Ôn lại bảng scope
  • Ôn lại tracker và đặt key
  • Ôn lại camera raw
  • Hướng dẫn chỉnh ngày thành đêm

NHẬN XÉT CỦA HỌC VIÊN

Hiện tại chưa có nhận xét đánh giá nào

Giảng viên