Cinema 4D TVC [Khoa Nguyễn Tutorial Library]

Giảng viên:  Admin Manager
Thời hạn: Mãi mãi
Lịch học: Có thể học bất cứ lúc nào
Đối tượng tham gia: Học viên được đăng ký bởi giảng viên.
Ngôn ngữ: Tiếng việt
Học phí:  2,990,000 

 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Cấu trúc bài giảng

 • Day 01
  • Khối và lệnh cho lưới
  • Cách tạo lỗ và cắt lưới trên khối
  • Tạo logo bằng Polygon Pen
 • Day 02
  • Dựng logo và modeling hộp kem
  • Dán texture lên hộp
 • Day 05
  • Tạo hiệu ứng cho tấm vải
  • Model hộp sữa
  • UV texture hộp sữa
 • Day 09
  • Thiết lập nguồn sáng
  • Hiệu ứng Reflectance
  • Chỉnh sửa chất liệu và hướng dẫn render settings
  • Modeling tuýp kem
 • Day 10
  • Modeling nắp tuýp kem
  • Modeling nắp tuýp kem phần 1
  • Modeling nắp tuýp kem phần 2

NHẬN XÉT CỦA HỌC VIÊN

Hiện tại chưa có nhận xét đánh giá nào

Giảng viên