After Effect Motion Graphic [Nguyễn Tuyến Tutorial]

Giảng viên:  Admin Manager
Thời hạn: Mãi mãi
Lịch học: Có thể học bất cứ lúc nào
Đối tượng tham gia: Học viên được đăng ký bởi giảng viên.
Ngôn ngữ: Tiếng việt
Học phí:  1,990,000 

 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Cấu trúc bài giảng

 • Day 01
  • Giới thiệu giao diện và cách import file cơ bản
  • Giới thiệu các nút và chức năng cơ bản trên cửa sổ Project
  • Cách import file Photoshop và Illustrator
 • Day 02
  • Làm việc với file Illustrator
  • Quy trình lưu file trên After Effect
  • Diễn hoạt về Transform
  • Hướng dẫn bài tập Keyframe Typo
  • Tìm hiểu Preview, Render Output & Collect Files
 • Day 03
  • Tìm hiểu về Layer Panel phần 1
  • Tìm hiểu về Layer Panel phần 2
  • Chuẩn bị file Illustrator
  • Hướng dẫn bài tập Weather Card
 • Day 04
  • Tìm hiểu về Preview Panel phần 1
  • Tìm hiểu về Preview Panel phần 2
  • Squash & Stretch
  • Chuẩn bị file Illustrator cho bài tập Fruits
  • Hướng dẫn bài tập Fruit phần 1
  • Hướng dẫn bài tập Fruit phần 2
  • Hướng dẫn bài tập Fruit phần 3
 • Day 05
  • Hướng dẫn bài tập Fruit phần cuối
 • Day 06
  • Tìm hiểu về Timing & Spacing
  • Làm quen với bảng Graph Editor
  • Tìm hiểu các thuộc tính tại bảng Graph Editor
  • Hướng dẫn bài tập Car Phần 1
 • Day 07
  • Hướng dẫn bài tập Car Phần 2
  • Hướng dẫn bài tập Car Phần 3
  • Hướng dẫn bài tập Car Phần 4
 • Day 08
  • Tìm hiểu về Shape Layer Phần 1
  • Tìm hiểu về Shape Layer Phần 2
  • Tìm hiểu về Shape Layer Phần 3
  • Hướng dẫn bài tập Shape Geometry
 • Day 09
  • Tìm hiểu về Shape Layer Phần 4
  • Tìm hiểu về Mask
  • Hướng dẫn sử dụng Expression Wiggle
  • Hướng dẫn cài đặt scripts trong after effects
  • Hướng dẫn bài tập Morphine phần 1
  • Hướng dẫn bài tập Morphine phần 2
  • Hướng dẫn bài tập Morphine phần 3
 • Day 10
  • Hướng dẫn diễn hoạt chữ cơ bản
  • Chia sẻ các Scripts hữu dụng trong After Effect
 • Day 11
  • Tìm hiểu về Camera phần 1
  • Tìm hiểu về Camera phần 2
  • Một số ứng dụng cơ bản với Camera
  • Hướng dẫn bài tập Galaxy phần 1
  • Hướng dẫn bài tập Galaxy phần 2
  • Hướng dẫn bài tập Galaxy phần 3
 • Day 12
  • Làm quen với các style nhân vật cơ bản
  • Chuẩn bị nhân vật trên Illustrator
  • Hướng dẫn rig nhân vật cơ bản
  • Tìm hiểu về Duik và cách Setup
  • Kết hợp Duik trong việc Rigging Character
 • Day 13
  • Hướng dẫn bài tập Hello World phần 1
  • Hướng dẫn bài tập Hello World phần 2
  • Hướng dẫn bài tập Hello World phần 3
 • Day 14
  • Giới thiệu một số style walk cycle cơ bản
  • Hướng dẫn animation phần thân & chân
  • Hoàn thiện Animation phần chân, thân và đầu
  • Hướng dẫn animation phần tay
  • Hướng dẫn lặp lại chuyển động, LoopOut Key
  • Cách tính toán độ dài bước đi kết hợp di chuyển
  • Hướng dẫn nhanh run cycle

NHẬN XÉT CỦA HỌC VIÊN

Hiện tại chưa có nhận xét đánh giá nào

Giảng viên