After Effect Motion Graphic [Nguyễn Tuyến Tutorial]

Giảng viên:  Admin Manager
Thời hạn: Mãi mãi
Lịch học: Có thể học bất cứ lúc nào
Đối tượng tham gia: Học viên được đăng ký bởi giảng viên.
Ngôn ngữ: Tiếng việt
Học phí:  1,990,000 

 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Cấu trúc bài giảng

 • Day 01
  • Giới thiệu giao diện và cách import file cơ bản
  • Giới thiệu các nút và chức năng cơ bản trên cửa sổ Project
  • Cách import file Photoshop và Illustrator
 • Day 02
  • Làm việc với file Illustrator
  • Quy trình lưu file trên After Effect
  • Cơ bản về Transform
  • Hướng dẫn bài tập Keyframe Typo
  • Tìm hiểu Preview, Render Output & Collect Files
 • Day 03
  • Tìm hiểu về Layer Panel phần 1
  • Tìm hiểu về Layer Panel phần 2
  • Chuẩn bị file Illustrator
  • Hướng dẫn bài tập Weather Card
 • Day 04
  • Tìm hiểu về Preview Panel phần 1
  • Tìm hiểu về Preview Panel phần 2
  • Squash & Stretch
  • Chuẩn bị file Illustrator cho bài tập Fruits
  • Hướng dẫn bài tập Fruit phần 1
  • Hướng dẫn bài tập Fruit phần 2
  • Hướng dẫn bài tập Fruit phần 3
 • Day 05
  • Hướng dẫn bài tập Fruit phần cuối
 • Day 06
  • Tìm hiểu về Timing & Spacing
  • Làm quen với bảng Graph Editor
  • Tìm hiểu các thuộc tính tại bảng Graph Editor
  • Hướng dẫn bài tập Car Phần 1

NHẬN XÉT CỦA HỌC VIÊN

Hiện tại chưa có nhận xét đánh giá nào

Giảng viên